Pracownie


przedszkole artystyczne

ab9c4f89-2aa8-4abb-9af1-f2dd061798bdjpg

Przedszkole artystyczne – prowadzimy ogólnorozwojową formę zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Tutaj kształcą one swoje umiejętności manualne, pamięciowe i społeczne. W myśl zasady nauka poprzez zabawę, dostarczamy dzieciom różnych form rozrywki a są to gry, zabawy i działania plastyczne. Wychowankowie chętnie i często biorą udział we wszelkiego rodzaju przedstawieniach i konkursach plastycznych.
Prowadzenie:
mgr Lucja Zapart,
mgr Malgorzata Zajdek


Rytmika
– zajęcia wokalno-ruchowe z akompaniamentem cieszą się ogromnym uznaniem wśród rodziców przedszkolaków. Zajęcia kształcą koordynację ruchów, muzykalność i refleks dziecka. Przy okazji sprawiają dzieciom dużo radości, pomagając im poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i społeczne.

Prowadzenie:
mgr Katarzyna Kalinowska,
mgr Agnieszka Dróżdż-Kobus

plastyczne i mediad60a9c46-dff1-401f-93aa-ad05bb2e1bc7jpg

Rysunek i malarstwo – na zajęciach tych uczniowie mają możliwość zapoznania się z wieloma narzędziami i technikami malarskimi, przygotowywani są także do egzaminów na wyższe uczelnie plastyczne. Dzieci i młodzież z pracowni rysunku i malarstwa często biorą udział w organizowanych międzynarodowych warsztatach artystycznych. Celem zajęć jest wzbudzenie zainteresowania sztuką i kształcenie umiejętności jej odbioru w zakresie aktywności artystycznej.
Prowadzenie:
mgr Iwona Wilk


Plastyka – warsztaty artystyczne dla dzieci stwarzają im wspaniałe warunki dla rozwoju twórczej aktywności – poprzez radość działania, radość tworzenia i radość poznawania. Programy zajęć przystosowane są do możliwości dzieci w różnym wieku, od 7 do 15 lat. Wykorzystujemy różnorodne techniki plastyczne, np. rysunek (ołówkiem, węglem, kredką, tuszem), malowanie gwaszem, akwarelami, temperami, collage, elementy grafiki, rzeźby z masy solnej, papier-maché, działania przestrzenne. Zajęcia dla dzieci młodszych 5-7 lat mają charakter zajęć warsztatowych, ogólnorozwojowych, poprzez stosowanie różnych form i technik działalności plastycznej.
Pracownie plastyczne prowadzą:
mgr Anna Podsiedlik,
mgr Kinga Bielec,
mgr Beata Będkowska,
mgr Justyna Warchala

Witraż, ceramika, rzeźba
– Pracownie posiadają kompleksowe wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania prac ze szkła, glinek ceramicznych, mas rzeźbiarskich, rzeźb gipsowych i glinianych. Zajęcia tego typu maja na celu rozwijanie zdolności manualnych, wizualnych i estetycznych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć biorą udział w wielu konkursach o charakterze ogólnopolskim, a także międzynarodowym, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Pracownie prowadzą:
mgr Joanna Słoń,
mgr Karol Wiącek.

21761415_1594832907204361_9134481589156059827_n_1jpg
Tkanina artystyczna – Celem pracowni jest kształtowanie plastycznej i estetycznej percepcji u młodych ludzi. Rozwijanie zdolności manualnych poprzez obcowanie ze środkami malarskimi. Twórcze kształtowanie wyobraźni połączone z poszczególnymi technikami barwienia i zdobienia tkaniny. Wychowankowie pracowni uczestniczą w konkursach plastycznych krajowych i zagranicznych.
Prowadzenie:
mgr Kinga Bielec


FotografiaNa tych zajęciach kształtujemy postawę twórczą (ciekawość i chęć ustosunkowania się poprzez fotografię do otaczającego świata). Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu obsługi sprzętu atelierowego (lamp błyskowych, światłomierza, modelowanie światłem, praca z modelem) oraz ciemniowego (obróbka materiałów czarno-białych, fotogramy, techniki specjalne itp.). Kładziemy nacisk na najważniejsze elementy w fotografii, czyli światło, kadr, kompozycję. Uczestnicy biorą udział w licznych konkursach, przeglądach i plenerach międzynarodowych.
Prowadzenie:
mgr Dariusz Kostecki


Grafika komputerowa - Te zajęcia to przede wszystkim świetna zabawa i praktyczne wykorzystanie komputera. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Uczestnicy uczą się obsługi podstawowego programu do tworzenia grafiki wektorowej CorelDraw, uczą się tworzyć własne projekty graficzne. Obróbka komputerowa pomaga w zgłębianiu informacji dotyczących sposobów patrzenia dzięki którym można przekazywać treści estetyczne.
Prowadzenie:
mgr Dariusz Kostecki, 
inż. Sylwia Wójcik


Interdyscyplinarna Pracownia

Multimedialna - to zajęcia z projektowania multimedialnego. Wychowankowie w ramach koła poszerzają swoją wiedzę z zakresu obsługi programów graficznych ( grafika bitmapowa, grafika wektorowa, grafika 2D i 3D, animacja komputerowa, montaż materiału multimedialnego, tworzenie krótkich form filmowych). Wychowankowie na zajęciach wchodzą w rolę:  ilustratora animacji, scenarzysty, reżysera, montażysty. Rozwijają swoją wyobraźnię, sprawność manualną, wiedzę techniczną, uczą się świadomie i umiejętnie posługiwać narzędziami multimedialnymi.

Prowadzenie:
inż. Sylwia Wójcik


Animacja Komputerowa
- na tych zajęciach ukazujemy dzieciom i młodzieży możliwości animacji komputerowej, malowania na ekranie, sposoby przetwarzania fotografii i tekstu, tworzenia poruszających się postaci i obiektów. Korzystamy z programu Blender. Dzięki tej aplikacji zabawa w 3D dostępna jest zarówno dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jak i młodzieży.

Prowadzenie:
mgr Dariusz Kostecki,
inż. Sylwia Wójcik
24294121_1516961408340689_4517031877650728654_n-2jpg

Filmowo-artystyczne – to doskonałe zajęcia dla dzieci w wieku 6-7 lat które inspirują się animacjami i filmami, lubią wykonywać własne projekty plastyczne i przestrzenne. Filmowe inspiracje stają się doskonałym wstępem do rozwijania własnej kreatywności, wyobraźni, poszerzenia umiejętności interpretacji oraz radosnej zabawy.

Prowadzenie:
mgr Magdalena Skorus


muzyczne


Zespoły muzyczne
- zajęcia z zespołami bluesowym/jazzowym i rockowym prowadzimy według programu własnego. W trakcie zajęć uczniowie poznają historię muzyki rozrywkowej, podstawy harmonii, aranżacji oraz improwizacji. Przede wszystkim jednak wychowankowie doskonalą swoje indywidualne umiejętności gry na instrumentach oraz uczą się pracy zespołowej. Wprowadzamy różne formy zajęć- obserwowanie prób, udział w warsztatach muzycznych, wyjazdy na koncerty. Zespoły uczestniczą w licznych festiwalach, koncertach i przeglądach.

Prowadzenie:
dr hab. Dariusz Ziółek


Nauka gry na Keybordzie
–  Keyboard ze względu na swoje możliwości, wielofunkcyjność oraz mobilność należy do jednych z najczęściej wybieranych instrumentów muzycznych. Należy też on do tej grupy instrumentów, na których w dość prosty sposób możemy nauczyć się samodzielnie grać.

Prowadzenie:
mgr Agnieszka Dróżdz-Kobus


18670790_1484786494875670_5318819813933147117_njpg

Studio piosenki i emisji głosu - kształcimy umiejętności wokalne dzieci i młodzieży w trzech różnych kołach zainteresowań – studio piosenki dziecięcej, piosenka aktorska oraz studio piosenki dla młodzieży. Umiejętnie dobieramy repertuar zarówno dla solistów, jak i zespołów wokalnych. Nasi wychowankowie nagrali płytę z kolędami, są laureatami wielu ogólnopolskich konkursów a także uczestnikami popularnych programów rozrywkowych. Wielokrotnie uczestniczyli w przeglądach piosenki, koncertach i festiwalach.
Prowadzenie:
mgr Dariusz Szweda,
mgr Aleksandra Stano


Nauka gry na gitarze
- uczymy precyzyjnej pracy z tak wymagającym instrumentem jakim jest gitara klasyczna. Uczymy notacji muzycznej i notacji gitarowej, przedstawiamy i doskonalimy poznane techniki gitarowe, poszerzamy wiedzę o interpretacji utworów. Zajęcia prowadzone są dla wszystkich grup wiekowych. Nasi wychowankowie występują na przeglądach, koncertach i tworzą oprawę muzyczną wielu wydarzeń kulturalnych.

Prowadzenie:
mgr Wojciech Kruż,
dr Marcin Maślak

16996473_1393972863957034_7786201229218952027_njpgteatralne

Teatr Ożywionej Formy (grupa II i grupa III)– TOF jest teatrem eksperymentalnym, poszukującym, całkowicie autorskim, wykorzystuje elementy  improwizacji.  Światło, gra aktorów i muzyka tworzą zharmonizowaną całość z formą dramatyczną spektakli. Zajęcia teatralne przeznaczone są zarówno dla dzieci, jak i młodzieży.
Prowadzenie:
mgr Kamil Katolik,
dr Artur Fredyk


944060b6-b9f8-4ba0-8e38-26624c8476bcjpg


Teatr Ożywionej Formy (grupa I) - grupa teatralna przeznaczona dla młodzieży doskonale odnajdującej się w bardziej eksperymentalnych formach np. z użyciem przedmiotu, lalek masek. Czerpie z tradycji performansu.
Prowadzenie:
mgr Kamil Katolik


Teatr młodzieżowy – prowadzimy także bardziej tradycyjną formę zajęć teatralnych, na których pracujemy głównie nad warsztatem aktorskim i tekstem dramatycznym oraz kształcimy techniki recytacji i interpretacji utworów literackich. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży od lat 14-stu. Wychowankowie tej pracowni występują w amatorskich spektaklach i na przeglądach recytatorskich.
Prowadzenie:
mgr Marek Wilk


taneczne


Taniec nowoczesny - prowadzimy dynamiczną i żywiołową grupę taneczną dla dzieci i młodzieży. To obecnie najpopularniejszy styl taneczny zarówno na parkietach, jak i wideoklipach, i z tego względu cieszy się niegasnącym zainteresowaniem młodzieży. Uczestnikom zapewniamy nie tylko wspaniałą zabawę, ale także możliwość rozwinięcia techniki oraz wyrazistości stylu.

Prowadzenie:
mgr Paulina Drzastwa


17362713_1421140214573632_8858963942279608786_njpg

Zespół folklorystyczny „Dąbrowa”- jest to wyjątkowa pracownia taneczna, kultywująca tradycje naszego regionu w pełnej okazałości. Wychowankowie uczą się tradycyjnych układów taneczne do repertuaru folklorystycznego. Uczestnicy zajęć często występują w tradycyjnych strojach na scenach naszego regionu przy okazji różnych festiwali, przeglądów i okolicznych uroczystości. Zajęcia dostarczają dzieciom wielu radości i energii; towarzyszy im Kapela ludowa.
Prowadzenie:
mgr Katarzyna Kalinowska,
mgr Agnieszka Dróżdż-Kobus


koła naukoweJ. angielski - prowadzimy artystyczne zajęcia językowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym. Celem zajęć jest przybliżenie wychowankom kultury Wielkiej Brytanii i nauka języka angielskiego. Pracownia stosuje różnorodne techniki i metody nauczania, także z wykorzystaniem elementów plastyki.
Prowadzenie:
mgr Dorota Strumińska

Koło dziennikarskie, zajęcia literackie - na tych zajęciach kształcimy warsztat pisarski młodzieży, odsłaniamy tajniki pracy dziennikarza i redaktora. 
Prowadzenie:
mgr Paweł Lekszycki