Projekty i kontakty międzynarodowe

"Mistrzowskie Drogi, Uczniowskie ścieżki"

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mieli okazję przeżyć w ramach projektu Dni Ukraińskie, zobaczyć występy grupy tanecznej, teatralnej z Miejskiego Palacu Kultury we Lwowie i muzycznego zespołu grającego na bandurach, a także wokalistów i zespołu folklorystycznego Dąbrowa z MOPT, W piątkowy wieczór w hotelu Malta i  w sobotnie popołudnie w Centrum Handlowym Pogoria goście mogli poczuć klimat kultury naszych wschodnich sąsiadów. Skoczne rytmy porwały do tańca dzieci i ich rodziców. Oprócz  oglądania żywiołowych tańców najmłodsi mieszkańcy mogli spróbować swoich sił w malowaniu na szkle , czy stworzeniu sobie niepowtarzalnej koszulki , podobnej do bogato zdobionych strojów tancerzy. Warsztaty byly przeprowadzone przez instruktorów polskich i ukraińskich.

Do wspólnego przedsięwzięcia dołącza się coraz więcej instytucji i tym razem można było również poznać smaki Ukrainy i degustować potrawy tradycyjnej kuchni ukraińskiej a to za sprawą Szkoły Gastronomicznej z Lwowa.  Uczniowie tej szkoły mieli okazję gotować wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych i kucharzami z Hotelu MALTA, w którym goście spędzili niezapomniany weekend. Całość projektu dopełniały warsztaty artystyczne zarówno dla gości z Ukrainy, którzy nauczyli się tradycyjnych tańców i przyśpiewek z regionu Śląska i Zagłębia, a także stworzyć kolorowe szklane serca podczas warsztatów w MOPT. Goście z Lwowa mieli okazję zwiedzić zabytkową sztolnię w Muzeum Sztygarka a także a także radośnie spędzić czas w NEMO rozgrywając zacięty pojedynek w kręgle. Koordynatorem Projektu ze strony ukraińskiej jest Igor Martynienko dyrektor MPK z Lwowa a ze strony polskiej Iwona Wilk dyrektor MOPT, która pragnie podziękować wszystkim , którzy pomagają w realizacji projektu dzięki któremu udaje się zbudować przyjacielskie relacje polsko-ukraińskie oraz przełamać istniejące stereotypy. Trwała artystyczna współpraca pomiędzy regionami wymagała wielu poświęceń, cierpliwości , pomocy przyjaznych osób i gotowości na pokonywanie kolejnych wyzwań. W tej chwili jednak wiadomo, że tak owocna współpraca będzie kontynuowana w przyszłości dzięki realizacji nowych projektów.

"Międzynarodowa Artystyczna Akademia Multimedialna"

Dąbrowa Górnicza realizuje projekt Międzynarodowej Artystycznej Akademii Multimedialnej (MAAM) programu Comenius Regio. Przyznany grant w pełni przeznaczono na promowanie i rozwijanie działań artystycznych z wykorzystaniem multimediów we współpracy dwóch regionów partnerskich – Dąbrowy Górniczej i Studenki w Czechach. Głównym koordynatorem projektu jest Urząd Miasta, pomysłodawcą i koordynatorem artystycznym Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, pozostali partnerzy to I i II LO, Zespół Szkół nr 1 oraz Miejska Biblioteka Publiczna.
Działania artystyczne Akademii stały się rozpoznawalne na terenach obu miast. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej z pewnością pamiętają żywiołowy, młodzieżowy Swing Band ze Studenki, koncertujący często na terenie miasta. Z kolei w Studence ciepłym przyjęciem cieszą się multimedialne spektakle Teatru Pantoplast z MOPT.
Chociaż cele i zadania MAAM są liczne a obszar jej działań zaczyna się rozszerzać, podstawowa formuła działań pozostaje niezmieniona. Są to cyklicznie organizowane warsztaty artystyczne. Dotychczas na terenie obu regionów odbyło się kilkanaście takich warsztatów z dziedziny plastyki i multimediów, w których uczestniczyli zarówno wychowankowie, nauczyciele, jak i społeczność lokalna. Szczególnie cieszy możliwość odkrywania i przekazywania wielu technik plastycznych na nowo, należą do nich m.in. pergamino, enkaustyka, art recycling, shiborii. W programie projektu znajduje się także eksplorowanie tradycji i obyczajów regionu, dlatego też realizatorzy projektu zorganizowali szereg warsztatów świątecznych, dotyczących wykonywania masek i kostiumów halloweenowych, dekoracji wielkanocnych i bożonarodzeniowych. Grupa taneczna „Dąbrowa” z MOPT zaprezentowała także folklor śląsko-dąbrowski a zespół instrumentalny uświetnił swoim występem „Świąteczny Misz-masz, czyli obyczaje wigilijne z 4 stron świata” zorganizowany przez Miejską Bibliotekę. Czesi przygotowali natomiast świetny koncert mikołajkowy oraz obchody zabawnego i mało znanego u nas majowego święta „Čarodějnice”, którego atrakcją były czarownice poruszające się na na rolkach.
Osobnym punktem działań stały się warsztaty multimedialne, które w Dąbrowie Górniczej skupiają się głównie na tworzeniu animacji filmowej a w Studence na tworzeniu programów muzycznych, ułatwiających naukę gry na instrumencie. Dąbrowski MOPT przygotowuje w tym roku multimedialną edycję Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „To, co piękne wokół nas”. Warsztaty animacji filmowej są więc doskonałym sposobem na dokształcenie swoich umiejętności na chwilę przed konkursem. Projekt MAAM jest otwarty dla grup międzynarodowych i umożliwia uczestnictwo w warsztatach artystycznych młodzieży z innych krajów. To nie tylko ogromna zachęta dla gości do wzięcia udziału w nowej, multimedialnej edycji „To, co piękne wokół nas”, ale także doskonały sposób na rozpropagowanie miasta poza granicami regionów.
Oba miasta starają się rozwijać współpracę nie tylko w dziedzinie edukacji artystycznej, ale także poprzez aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych swojego miasta partnerskiego. Celem projektu jest aktywizowanie społeczności lokalnej obu regionów i angażowanie jej do działań projektu poprzez organizowane wydarzenia. MOPT zorganizował Zaduszki Bluesowe, w których uczestniczyli mieszkańcy miasta i partnerzy ze Studenki; I LO we współpracy z Biblioteką Miejską zorganizowało Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych dla dąbrowskiej młodzieży i partnerów projektu. Czesi wraz z wychowankami uczestniczyli w projekcie „Nocy z Andersenem” zorganizowanym dla dzieci przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Wkrótce także dąbrowska Orkiestra Dęta wybierze się po raz drugi do Studenki na tamtejszy festiwal orkiestr.
Przebieg dotychczasowych działań Akademii można oglądać na stronach internetowych projektu: www.moptprojekt.pl oraz www.regio.zus-studenka.cz.

Uczestniczymy w międzynarodowych programach edukacyjnych.

z9314220iestosunki-miedzynarodowe-to-studia-interdysycplinar_1jpg

Jako partner zrzeszony w projekcie Socrates Comenius oraz koordynator działań międzynarodowych we współpracy z Polsko- Indyjskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kultury (IPCC). Realizujemy także projekty z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Gmin T.E.M.A oraz miastami partnerskimi Campulung Moldovenesc (Rumunia) oraz Studenka (Czechy). MOPT cieszy się długoletnią tradycją z realizacji różnych działań międzynarodowych. Nasze kontakty są wielostronne i charakteryzują się trwałością. W ich rezultacie wypracowaliśmy najlepsze praktyki. 

Czechy, Słowacja – wielokrotnie współpracowaliśmy z bliźniaczymi placówkami tych państw w zakresie działań artystycznych, takich jak np. warsztaty multimedialne, muzyczne i plastyczne. Szczególnie intensywnie rozwija się nasza współpraca w dziedzinie plastyki i wdrażania różnorodnych technik w program artystyczny. Nasz największy projekt Comenius Regio organizujemy właśnie z regionem śląsko-morawskim w Czechach. 

Francja, Włochy – rozwijamy współpracę z tymi państwami w zakresie artystycznych plenerów oraz obozów letnich i zimowych dla młodzieży. Udało nam się zorganizować wystawę prac naszych wychowanków w Liceum Jeanna Monet w Paryżu, promować edukację artystyczną MOPT podczas tygodniowego seminarium w Tours a nasi wychowankowie z entuzjazmem wypowiadają się o organizowanym w Orleanie plenerze fotograficznym. 

Indie – współpraca z Indyjsko-Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kultury IPCC zaowocowała wieloma niezwykłymi projektami, takimi jak współorganizacja Święta Kolorów HOLI i Święta Świateł DIWALI w regionie zagłębiowskim. Wszystko to z udziałem uznanych hinduskich tancerzy i artystów oraz osobistości ze świata nauki i kultury. 

Ukraina – razem z zaprzyjaźnioną placówką z Równego realizujemy mniejsze w formie warsztatów artystycznych, w szczególności ceramiki oraz grafiki warsztatowej. Co roku z tego regionu napływa najwięcej grafik na organizowany przez MOPT konkurs „To, co piękne wokół nas”. Obecnie przygotowujemy się do organizacji wizyty delegacji z Ukrainy w Zagłębiu. 

Zambia i Etiopia – szczególnie cieszy nas kontakt ze szkółkami misyjnymi tych krajów. Dzieciaki z Zambii czynnie biorą udział w konkursie „To, co piękne wokół nas”, przedstawiając w swoich pracach obyczaje i tradycje, kulturę i pejzaże Afryki. Od dwóch lat organizujemy w MOPT wystawy fotografii tych państw. 

Anglia, Irlandia, Niemcy, Turcja, Węgry - młodzież szkolna tych państw uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych, chętnie korzystają z naszych doświadczeń i przyjeżdżają na warsztaty artystyczne w pracowniach tkaniny, ceramiki i witrażu.