Międzynarodowa Artystyczna Akademia Multimedialna.
Już blisko od 2011 r. Dąbrowa Górnicza realizuje projekt Międzynarodowej Artystycznej Akademii Multimedialnej (MAAM) programu Comenius Regio. Przyznany grant w pełni przeznaczono na promowanie i rozwijanie działań artystycznych z wykorzystaniem multimediów we współpracy dwóch regionów partnerskich – Dąbrowy Górniczej i Studenki w Czechach. Głównym koordynatorem projektu jest Urząd Miasta, pomysłodawcą i koordynatorem artystycznym Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, pozostali partnerzy to I i II LO, Zespół Szkół nr 1 oraz Miejska Biblioteka Publiczna.

Działania artystyczne Akademii stały się rozpoznawalne na terenach obu miast. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej z pewnością pamiętają żywiołowy, młodzieżowy Swing Band ze Studenki, koncertujący często na terenie miasta. Z kolei w Studence ciepłym przyjęciem cieszą się multimedialne spektakle Teatru Pantoplast z MOPT.
Chociaż cele i zadania MAAM są liczne a obszar jej działań zaczyna się rozszerzać, podstawowa formuła działań pozostaje niezmieniona. Są to cyklicznie organizowane warsztaty artystyczne. Dotychczas na terenie obu regionów odbyło się kilkanaście takich warsztatów z dziedziny plastyki i multimediów, w których uczestniczyli zarówno wychowankowie, nauczyciele, jak i społeczność lokalna. Szczególnie cieszy możliwość odkrywania i przekazywania wielu technik plastycznych na nowo, należą do nich m.in. pergamino, enkaustyka, art recycling, shiborii. W programie projektu znajduje się także eksplorowanie tradycji i obyczajów regionu, dlatego też realizatorzy projektu zorganizowali szereg warsztatów świątecznych, dotyczących wykonywania masek i kostiumów halloweenowych, dekoracji wielkanocnych i bożonarodzeniowych. Grupa taneczna „Dąbrowa” z MOPT zaprezentowała także folklor śląsko-dąbrowski a zespół instrumentalny uświetnił swoim występem „Świąteczny Misz-masz, czyli obyczaje wigilijne z 4 stron świata” zorganizowany przez Miejską Bibliotekę. Czesi przygotowali natomiast świetny koncert mikołajkowy oraz obchody zabawnego i mało znanego u nas majowego święta „Čarodějnice”, którego atrakcją były czarownice poruszające się na na rolkach.
Osobnym punktem działań stały się warsztaty multimedialne, które w Dąbrowie Górniczej skupiają się głównie na tworzeniu animacji filmowej a w Studence na tworzeniu programów muzycznych, ułatwiających naukę gry na instrumencie. Dąbrowski MOPT przygotowuje w tym roku multimedialną edycję Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „To, co piękne wokół nas”. Warsztaty animacji filmowej są więc doskonałym sposobem na dokształcenie swoich umiejętności na chwilę przed konkursem. Projekt MAAM jest otwarty dla grup międzynarodowych i umożliwia uczestnictwo w warsztatach artystycznych młodzieży z innych krajów. To nie tylko ogromna zachęta dla gości do wzięcia udziału w nowej, multimedialnej edycji „To, co piękne wokół nas”, ale także doskonały sposób na rozpropagowanie miasta poza granicami regionów.
Oba miasta starają się rozwijać współpracę nie tylko w dziedzinie edukacji artystycznej, ale także poprzez aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych swojego miasta partnerskiego. Celem projektu jest aktywizowanie społeczności lokalnej obu regionów i angażowanie jej do działań projektu poprzez organizowane wydarzenia. MOPT zorganizował Zaduszki Bluesowe, w których uczestniczyli mieszkańcy miasta i partnerzy ze Studenki; I LO we współpracy z Biblioteką Miejską zorganizowało Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych dla dąbrowskiej młodzieży i partnerów projektu. Czesi wraz z wychowankami uczestniczyli w projekcie „Nocy z Andersenem” zorganizowanym dla dzieci przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Wkrótce także dąbrowska Orkiestra Dęta wybierze się po raz drugi do Studenki na tamtejszy festiwal orkiestr.